Coaching

Przez długi czas coaching pozostawał przywilejem wysokiej klasy sportowców. Przecież słowo coach znaczy trener (sportowy)… W latach 80-tych XX wieku opuściło ono sferę sportową i stało się popularne zarówno w biznesie, jak też w obszarze osobistego rozwoju ludzi.   

„Według badań Chartered Instutute of Personel and Development w Wielkiej Brytanii aż 78% respondentów badania odpowiedziało, że w ich firmach stosuje się coaching jako część systemu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. W 50% firm coaching stał się dominującym elementem szkoleń. (…) Można się spodziewać podobnych zjawisk także na rynku Polskim. Już teraz coaching rekomendowany jest jako kontynuacja wielu procesów szkoleniowych dla firm (…)”.[1]

 

DLA KOGO JEST COACHING?

Z coachingu może skorzystać każdy, kto myśli o lepszym zarządzaniu trudnymi sytuacjami, czy też o nabraniu dystansu do wyzwań w życiu zawodowym lub osobistym. Tematem na coaching często jest rozwój naszych kompetencji, na przykład komunikacyjnych. Coaching jest procesem dostosowanym do potrzeb klienta coachingu, który sam wybiera temat do pracy i odpowiada za osiągane rezultaty. Coach towarzyszy mu w drodze do realizacji celu.

 

Kluczowe korzyści osiągane dzięki coachingowi:

  • Coaching jest uważany za najskuteczniejszą formę rozwoju osobistego.
  • Coaching pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w życie.
  • Coaching gwarantuje indywidualne podejście, pełną koncentrację na tematach osoby będącej w procesie coachingu.
  • Coaching umożliwia generowanie niepowtarzalnych rozwiązań, skutecznych dla osoby przechodzącej przez proces coachingu.
  • Coaching pozwala na otwarcie się w obecności neutralnego, nieoceniającego coacha, ale jednocześnie pozostawia klientowi coachingu pełną decyzyjność.
  • Coaching cechuje wysoka skuteczność w realizacji celów.

***

CZYM TO SIĘ RÓŻNI?

 Trener prowadzący szkolenie skupiony na osiągnięciu celów pedagogicznych, związanych z danym tematem. Ma wiedzę ekspercką, którą przekazuje.

Jest to relacja nauczyciel – uczeń.

Konsultant – skupiony na procesach i celach zmiany, określonych przez organizację klienta, doradza, rekomenduje rozwiązania, sugeruje najlepszą drogę. Ma know-how, opracowuje rekomendacje.

Jest to relacja doradca – klient.

 Mentorpozwala obserwować się w trakcie wykonywania pracy. Pokazuje „jak to się robi” komuś mniej doświadczonemu. Jest autorytetem.

Jest to relacja mistrz – uczeń.

Terapeuta – interesują go powody deficytu, jaki pojawia się w określonym obszarze życia i działania pacjenta. Ustala przyczyny obecnego stanu i mówi jak pracować, żeby nimi zarządzać.

Jest to relacja terapeuta – pacjent.

Coach – skupiony na rozwoju potencjału klienta. Kluczowe jest dotarcie przez klienta do jego własnych zasobów. Dzięki skutecznym pytaniom i narzędziom coachingowym, klient jest w stanie dokonać zmian w dotychczasowym podejściu, sposobie patrzenia na świat, samodzielnie decydując o zakresie i tempie zmian. Coach jest ekspertem w zakresie procesu coachingu, klient posiada wszystkie możliwości potrzebne do dokonania zmiany.

Jest to relacja coach – klient.

***

CO MÓWIĄ KLIENCI? OPINIA Z PROCESU 

Krzysztof (w trakcie procesu coachingu)

“Coaching to dla mnie okazja, żeby spojrzeć z boku na moją sytuację zawodową.  Korzystam z coachingu, żeby rozwinąć mój naturalny styl zarządzania, ale też żeby pod innym kątem przyjrzeć się codziennym relacjom z innymi ludźmi i zadać sobie pytanie, które z moich metod działania sprawdzają się najlepiej. Coaching pozwala mi uświadomić sobie jak być zgodnym z samym sobą, a jednocześnie otwartym w relacjach z innymi. Uważam, że coaching jest doskonałą dźwignią rozwoju. Pozwala na zmianę nieskutecznych nawyków i na szukanie nowych sposobów współpracy. Nawet jeśli coaching dotyczy sytuacji profesjonalnej, efekty zmian wykraczają daleko poza środowisko zawodowe. W moim przypadku efekty coachingu już w tej chwili przerosły moje najśmielsze oczekiwania…” 

 

COACHING WEDŁUG SPONSORA COACHINGU – MENEDŻERA

Anna, menedżer 9 osobowego zespołu realizującego projekty w stylu zwinnym

“Pierwsze spotkanie jest trójstronne. Uczestniczą w nim wszyscy zainteresowani: ja, jako menedżer, mój pracownik który weźmie udział w coachingu oraz coach. Te spotkania mają bardzo pozytywny wydźwięk. Ludzie z mojego zespołu je uwielbiają. Wielokrotnie mówili mi, że to taki dowód na to, że menedżer interesuje się swoim zespołem i obdarza go zaufaniem. W czasie tego spotkania ja deklaruję jakie są ogólnie cele, przed którymi stoi nasz zespół i w związku z tym, nad czym powinien skupić się coaching. Zawsze też umawiamy się, że taka osoba może mieć też własne cele związane z coachingiem, indywidualne, o których ja nie muszę wiedzieć, o ile nie stoją one w sprzeczności z celami, które sama określiłam. Z coachem ustalamy, że to co się dzieje na sesjach coachingu, pozostaje między coachem a pracownikiem. Ja otrzymuję tylko raporty o tym ile osób w umówionym przez nas czasie rzeczywiście skorzystało ze spotkań z coachem.
Mam taką refleksję, że nie muszę znać szczegółów coachingu mojego pracownika, żeby zauważyć istotne zmiany, jakie zachodzą w jego sposobie pracy. W sumie coaching jest najefektywniejszą formułą rozwoju pracowników, jaką znam.”

 

***

PROCES COACHINGU OD POCZĄTKU 

Pierwsza sesja

Zgodnie z wytycznymi jednej z dwóch najważniejszych organizacji akredytujących coachów na całym świecie o nazwie International Coach Federation (ICF),[2] przed zaangażowaniem się w proces coachingu (indywidualny lub zespołowy), kluczowe jest przyjęcie przez klienta podstawowych zasad dotyczących coachingu w formie tzw. kontraktu. W tym czasie obie strony, klient i coach, mają okazję poznać się i nawiązać kontakt oparty na wzajemnym zaufaniu, który będzie niezbędny w dalszej części procesu. Jest to też moment zaprezentowania przez klienta jego celu na proces, czyli po prostu tematu, nad którym chciałby on pracować.

 

No to co to właściwie jest ten coaching?

Coaching to proces rozwoju, dokonujący się z inicjatywy klienta, doprowadzający do wzrostu jego świadomości. Coach używa sprawdzonych technik, wykorzystując między innymi pracę ciszą, aktywne słuchanie, skuteczne pytania, czy feed-back, które pozwalają klientowi zajrzeć w głąb siebie i stanowią inspirację dla jego własnej pracy nad sobą.

***

Osoby zainteresowane informacjami nt. coachingu lub planujące rozpoczęcie procesu coachingu zapraszamy do kontaktu.

 

Dorota Pec
Coach, Trener, Konsultant

dpec@pmontime.com

 

[1] Raport „Coachowie – Europa i Polska”, Polska Izba Firm Szkoleniowych

[2] Drugą z nich jest Internationa Coaching Community (ICC)