Strategiczna symulacja biznesowa

Strategiczną symulacje biznesową wykorzystujemy do nabywania kompetencji osób i zespołów. Utrwalone, nieskuteczne nawyki trudno jest zmieniać, ale można je zastępować nowymi, efektywnymi przyzwyczajeniami. Programy stosowanej przez nas gry dopasowywane są do potrzeb grup i organizacji. Uczestnicy gry znacząco zmieniają sposób realizacji codziennych zadań. Zmiana postępowania przychodzi tak łatwo, że niektórzy nawet jej nie dostrzegają, natomiast ich postępowanie ulega zmianie widocznej dla współpracowników.

Obecnie opracowane programy zastosowania symulacji, zapewniają zdobywanie kompetencji w zakresie: integracji zespołu, współpracy, umiejętności myślenia i działania przez cele, zarządzania zmianą, dzielenia się wiedzą, czy nawet poprawy relacji w zespole. Jedną z ważniejszych cech zastosowania gry jest nauka współpracy w warunkach konkurencji (coopetition) – pomimo rywalizacji, możliwa i potrzebna jest współpraca, gdyż to dzięki niej osiągniemy lepsze wyniki biznesowe i osobiste.

Kluczowe symptomy wskazujące na istnienie nieskutecznych nawyków, hamujących skuteczność działania organizacji są następujące:

 • zespół nie jest zgrany i występują w nim konflikty,
 • wszyscy pracują, ale widać tylko małe sukcesy,
 • brakuje strategicznego myślenia i działania,
 • istnieje problem z koordynacją działań zespołowych,
 • poszczególne osoby wychodzą poza swoje role, przejmując kompetencje innych,
 • pomimo upływającego czasu nie widać efektów działań,
 • pojawiają się problemy z określeniem własnych potrzeb,
 • powstają problemy natury techniczno-ludzkiej.

Strategiczna symulacja biznesowa, która może być elementem naszych szkoleń i warsztatów, ułatwia rozwiązanie wielu z tych problemów. Zapewniamy, że po rozegranej grze pod czujnym okiem Mistrza Gry – trenera dużo się zmieni, gdyż uczestnicy nowe nawyki uznają za oczywistość.

Symulację można zastosować zarówno do diagnozy wiedzy, obecnej sytuacji zespołu, jak również do nauki nowych pożądanych nawyków. Mją one również zastosowanie w procesach rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska, wspierając wybór osoby, która najlepiej sprawdzi się jako członek zespołu.

W obszarach edukacji, diagnozy oraz wdrożeń strategiczna gra biznesowa jest jednym z najskuteczniejszych interaktywnych narzędzi wspierających pozytywną zmianę działania zespołów. Przekładamy teorię na praktykę, odpowiadając między innymi na pytania:
„Jak skutecznie zrealizować cele?”, „Jak rozwiązywać problemy z punktu widzenia strategicznego?”, „Jak rozpocząć współdziałanie pomimo wzajemnej konkurencji?”, „Jak i co monitorować w skali codziennych realizacji oraz całej organizacji?”, „Czy i jak moja praca przekłada się na pracę innych?”.

Uczestnikiem strategicznej symulacji biznesowej wraz ze szkoleniem może być każdy.

Symulacja najczęściej rozgrywana jest w następujących konfiguracjach zespołów:

 • zespół współpracowników np. kierownik z zespołem (3-12 osób),
 • zespół osób kierujących obszarami, jednostkami biznesowymi, firmami,
 • zespół wsparcia strategicznego, biur zarządzania projektami,
 • zespół wdrażania zmian i wprowadzania zarządzania wiedzą,
 • zespoły starające się zwiększyć swoją skuteczność w działaniu,
 • zespół specjalistów reprezentujących konkretny obszar biznesowy w organizacji.

Kluczowe korzyści osiągane dzięki naszemu wsparciu i edukacji z wykorzystaniem strategicznej symulacji biznesowej:

 • poprawa umiejętności współpracy w warunkach konkurencji,
 • wzrost świadomości potrzeby planowania, delegowania, monitorowania
  i kontrolowania,
 • wyrobienie nawyku stosowania strategicznego podejścia do realizacji codziennych zadań,
 • wzmocnienie świadomości organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą biznesową,

zbudowanie potencjału zwiększającego skuteczność zarządczą w realizowanych przez organizację działaniach indywidualnych oraz zespołowych.