http://www.pmontime.com/wp-content/uploads/2016/08/Zarządzanie-projektami.jpg
Zarządzanie projektami
Wspieramy organizacje i zespoły, w sytuacji gdy nakłady pracy i czasu przeznaczone na zarządzanie projektami nie są optymalnie wykorzystywane. Umożliwiamy zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz oferujemy praktyczne wsparcie na etapie wdrażania środowiska projektowego.
http://www.pmontime.com/wp-content/uploads/2016/08/Biura-zarządzania-projektami.jpg
Biura zarządzania projektami
Wspieramy organizacje w koordynacji wielu projektów realizowanych jednocześnie. Pomagamy zbudować skuteczną funkcję wspierającą realizację projektów, zapewnianą przez tzw. biuro zarządzania projektami, dostosowane do wielkości oraz stopnia złożoności organizacji.
http://www.pmontime.com/wp-content/uploads/2016/08/Zarządzanie-zmianą.jpg
Zarządzanie zmianą
Wspieramy organizacje we wdrażaniu trwałych zmian organizacyjnych. Umożliwiamy zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną. Prezentujemy najlepsze, najbardziej praktyczne i sprawdzone koncepcje oraz modele zarządzania zmianą dopasowując je do potrzeb klientów.
http://www.pmontime.com/wp-content/uploads/2016/08/Zarządzanie-wiedzą.jpg
Zarządzanie wiedzą
Skutecznie wdrażamy strategiczne rozwiązania związane z zarządzaniem wiedzą. Stosujemy systemowe podejście do wiedzy w organizacji. Prezentujemy sposoby oraz narzędzia, które umożliwiają organizacjom zwiększenie efektywności wykorzystania własnych zasobów wiedzy oraz potencjału współpracowników.
http://www.pmontime.com/wp-content/uploads/2016/08/Strategiczna-gra-biznesowa-szkolaniowa.jpg
Strategiczna symulacja biznesowa
Strategiczną symulację biznesową wykorzystujemy do nabywania kompetencji osób i zespołów. Zmiana postępowania przychodzi tak łatwo, że niektórzy nawet jej nie dostrzegają, natomiast ich postępowanie ulega zmianie widocznej dla współpracowników.

Szukaj na stronie:

Top