Zarządzanie wiedzą

Skutecznie wdrażamy strategiczne rozwiązania związane z zarządzaniem wiedzą. Stosujemy systemowe podejście do wiedzy w organizacji.

Kluczowe symptomy wskazujące na istnienie problemów w zakresie skutecznego zarządzania wiedzą są następujące:

 • pracownicy spędzają 1-2 godziny dziennie poszukując informacji i ostatecznie jej nie znajdując,
 • pracownicy 1,5 godziny dziennie tracą na tworzenie wiedzy, która już gdzieś w firmie istnieje,
 • powstaje kilkanaście wersji dokumentu zanim zostanie opracowana wersja ostateczna,
 • 25% dokumentów jest umieszczonych tam, gdzie nikt już ich nie znajdzie,
 • ilość informacji podwaja się co 9-15 miesięcy.

Zwiększenie zapotrzebowania na pracę nad tym co powstało, czy zmiany decyzji w trakcie działania powodują, że zbyt duży nakład pracy jest potrzebny do zrealizowania zadania czy projektu. Pojawia się efekt wielozadaniowości, który ma negatywny wpływ spowolnienie wykonywanych zadań, zmniejszenie kreatywności pracowników oraz podwyższenie ich poziomu stresu.

Prezentujemy sposoby oraz narzędzia, które stosowane w odpowiedni sposób umożliwiają organizacjom zwiększenie efektywności wykorzystania własnych zasobów wiedzy
oraz potencjału współpracowników.

Nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do poziomu doświadczenia uczestników szkoleń i warsztatów. Celem jaki realizujemy jest przygotowanie odbiorców do skutecznego wdrażania i zarządzania wiedzą. Oferujemy autorskie zajęcia w postaci szkoleń, warsztatów oraz indywidualnego coachingu.

W obszarze wdrożeń i realizacji świadczymy organizacjom skuteczną asystę zarządczą, przekładając teorię na praktykę. Pomagamy znaleźć odpowiedź na pytania: „Jak skutecznie zarządzać wiedzą?”, „Jak wdrożyć coś oczywistego, co jednak nie działa w naszej organizacji?”, „Co zrobić, żeby jak najlepiej korzystać z ograniczonych zasobów używając profesjonalnych narzędzi i technik?”. Rozwiązujemy kluczowe problemy zarządzania wiedzą, uzyskując wiedzę o tym co mamy, wiemy oraz umiemy.

Dostosowujemy podejście do zarządzania wiedzą do warunków, w jakich funkcjonują organizacje. Pomagamy przeprowadzić organizacje przez projekt wdrożenia zarządzania wiedzą, począwszy od fazy przygotowawczej poprzez jego realizację aż do formalnego zamknięcia.

Kluczowe korzyści osiągane dzięki naszemu wsparciu i edukacji w obszarze zarządzania wiedzą są następujące:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą,
 • poznanie procesów zarządzania wiedzą,
 • poznanie kluczowych etapów wdrożenia zarządzania wiedzą,
 • poznanie i zrozumienie istoty promocji zarządzania wiedzą w organizacji,
 • zbudowanie i wzmocnienie świadomości organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do wiedzy,
 • zbudowanie potencjału zwiększającego skuteczność zarządczą zarówno w bieżących zadaniach jak i projektach realizowanych przez organizację,
 • redukcja dublowania się zadań,
 • przyspieszenie rozwoju organizacji,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki skutecznemu zarządzaniu wiedzą.

* * *

O wiedzy mówimy w sposób przedmiotowy jako o zagadnieniu wiadomym. Każdy przecież wie czym jest wiedza, więc zarządzanie nią również nie powinno stanowić większego problemu. Rzeczywistość codziennego życia po krótkim zastanowieniu wskazuje jednak, iż sytuacja ta jest zdecydowanie inna. Wiedza w naszej koncepcji jest niematerialnym zasobem stanowiącym część składową człowieka, dzięki której możemy się nieustannie rozwijać oraz wykonywać opanowane dotychczas czynności (zarówno w życiu prywatnym jak również w organizacjach).

Wiedza w podejściu codziennym jest zbiorem wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością wykorzystywania ich. Na wiedzę składają się zatem sprawdzone informacje z umiejętnością ich wykorzystywania.

Dzielenie się wiedzą od tak jest mało efektywne – nie każdy chce wiedzieć to czym chcemy się z nim podzielić… Aby trafić do pożądanego przez nas obiorcy lub nadawcy szczególnie w organizacji należy wiedzą zarządzać.

Zarządzanie wiedzą to optymalne dysponowanie dostępnymi zasobami, którymi można realizować zamierzone cele. W przypadku zarządzania wiedzą przedmiotem którym chcemy zarządzać jest podmiot – człowiek i wiedza którą posiada.

Bardzo duże znaczenie ma wykorzystywanie narzędzi dzielenia się wiedzą – bazy danych, publikacje, filmy – czyli wszystkiego co pozwala nam na przekazanie wiedzy w sposób jasny i zrozumiały, jak największej liczbie odbiorców docelowych przy jak najmniejszym nakładzie.

Zarządzanie wiedzą wydaje się nieuchwytne i mało konkretne. Pogląd ten zmienia się z chwilą w której tak jak w pozostałych rodzajach zarządzania spotykamy się z procesami zarządzania wiedzą.

W organizacjach musimy wykorzystywać, wyszukiwać i dzielić się wiedzą ze współpracownikami. Zarządzając wiedzą lepiej funkcjonujemy w grupie, a to przekłada się na realne korzyści.

Dobrze zarządzając wiedzą, która jest nam potrzebna do funkcjonowania, działamy efektywniej redukując: dublowanie zadań, zbędne tworzenie stworzonych lub tych samych rzeczy czy usług, czas potrzebny na wyszukanie potrzebnej informacji i wiedzy.