Zarządzanie zmianą

Wspieramy organizacje we wdrażaniu trwałych zmian organizacyjnych, inicjowanych przez projekty. Pozwalamy zrozumieć dlaczego czynnik ludzki, obok umiejętności zarządzania projektami, jest kluczowy dla powodzenia wszystkich przedsięwzięć projektowych.

Kluczowe symptomy wskazujące na istniejące problemy w zakresie zarządzania zmianą są następujące:

 • projekty są zamykane, ale bardzo trudno jest stwierdzić realizację korzyści,
 • istnieją problemy komunikacyjne w organizacji,
 • plotka jest kluczowym narzędziem przekazywania informacji w organizacji,
 • projekty mają problem z prawidłowym określeniem interesariuszy oraz z zarządzaniem nimi,
 • procesy zmian organizacyjnych rozpoczynają się z rozmachem, ale przy pierwszych trudnościach są porzucane,
 • w przypadku trudności szuka się winnych,
 • pracownicy są zdemotywowani, nieaktywni, mało kreatywni i w bardzo niewielkim stopniu innowacyjni.

Umożliwiamy zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną. Prezentujemy najlepsze, najbardziej praktyczne i sprawdzone koncepcje oraz modele zarządzania zmianą. Udostępniamy gotowe do użycia narzędzia. W procesie wdrożenia projektów pomagamy organizacjom odpowiedzieć na pytania: „Co zrobić, żeby zmiana była trwała i na dobre weszła do organizacji?”, „Jak zarządzić oporem wobec zmian i negatywną postawą pracowników?”, „Jak najskuteczniej przekonywać do konieczności przeprowadzenia zmian i budować poparcie dla nich?”.

W ramach naszych wdrożeń korzystamy z najlepszych praktyk, dbając o to by stosowane podejścia zostały dostosowane do kontekstu i realiów organizacji.

Kluczowe korzyści osiągane dzięki naszemu wsparciu i edukacji w obszarze zarządzania zmianą są następujące:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianą, z perspektywy pojedynczego pracownika,
 • poznanie kluczowych modeli zarządzania zmianą organizacyjną,
 • poznanie praktycznych i gotowych do użycia narzędzi promocji zarządzania zmianą w organizacji;
 • planowanie skutecznych działań komunikacyjnych,
 • zdobycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji pozwalających na diagnozowanie przyczyn oporu wobec zmiany, oraz zarządzanie interesariuszami,
 • nabycie wiedzy o tym jak tworzyć w organizacji klimat sprzyjający wdrażaniu trwałych zmian,
 • uzyskanie niezbędnych kompetencji zarządczych, dzięki uczestnikom szkoleń, dla rozwoju sieci agentów zmian.

* * *

Jeszcze niedawno prawdziwym wyzwaniem dla organizacji była realizacja projektów. Coraz częściej w świadomości Zarządów pojawia się nowe wyzwanie, jakim jest zdolność wprowadzania trwałych zmian, zaledwie inicjowanych przez projekty. Projekty wnoszą do organizacji potencjał, który jednak wymaga zarządzania, jeśli ma być w pełni wykorzystany.

Zespoły projektowe skupiają się głównie na kwestiach specjalistycznych. Koncentrując większość wysiłku na dostarczaniu produktów, ignorując fakt że zakończenie projektu to dopiero połowa sukcesu. Reszta zależy od wdrożenia zmian i ich utrzymania.

Jeśli organizacja nie jest w stanie zrealizować zaplanowanych korzyści, jej wysiłek włożony w przygotowanie i koordynację licznych projektów może się okazać całkowicie nieskuteczny.
Cały sukces, a nie tylko połowa, zależy więc od efektywnego połączenia twardych procesów i technik zarządzania projektami oraz miękkich aspektów, głównie związanych z czynnikiem ludzkim.

Wielkie znaczenie dla powodzenia zmian organizacyjnych ma autentyczne, profesjonalne zaangażowanie ludzi, interesariuszy projektów. Wymaga ono znajomości najlepszych praktyk zarządzania zmianą organizacyjną.

Najlepsze praktyki zarządzania zmianą organizacyjną tworzą spójną metodykę. Ich oś stanowią procesy towarzyszące zarządzaniu programami i projektami, wspierane przez narzędzia zarządcze, niezbędne zespołom projektowym w tym samym stopniu co profesjonalne narzędzia zarządzania projektem. Wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania zmianą organizacyjną wymaga także specyficznych kompetencji. Dlatego w profilu skutecznego kierownika projektu obok wiedzy i kompetencji merytorycznych powinny się znaleźć także te umożliwiające efektywną komunikację i zaangażowanie interesariuszy. Jeśli wdrożenie zmian ma się udać, zespoły projektowe muszą się składać z liderów zmian.

Metodyka zarządzania zmianą organizacyjną będzie potrzebna wszędzie tam, gdzie organizacjom zależy na wdrożeniu trwałych zmian i realizacji całego potencjału dostarczanego dzięki projektom